Weer vooruit kijken

Maandag 30 januari 2023 waren er Algemene Beschouwingen
over de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033.
Deze nota geeft een financieel doorkijk naar 2033.

Hierin zijn beleidsverplichtingen (zoals bouwen van scholen, aanpakken van fietspaden, bruggen en kruispunten) en beleidswensen¬† (zoals het verduurzamen van het gemeentehuis) ge√Įnventariseerd en zoveel mogelijk in geld weggezet. Daarnaast zijn er 20 maatregelen opgenomen in deze kadernota om te zorgen dat we de komende 10 jaar financieel gezond blijven.
Het doel van deze nota is dat we zo vroeg mogelijk financieel kunnen sturen.
In deze vergadering konden alle fracties reageren op deze kadernota.
Hierbij de bijdrage van Lokaal Betrokken:

 

 

Algemene beschouwingen kadernota financieel perspectief 2023-2033

Weer vooruit kijken

Algemene Beschouwingen Lokaal Betrokken