Maandag 18 september 2023 heeft de raad van Stadskanaal het Actieprogramma versterken Lokale Democratie Stadskanaal vastgesteld.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is door de gemeenteraad en het college van B&W van Stadskanaal de wens uitgesproken om te werken aan het versterken van de lokale democratie. Dit naar aanleiding van de dramatische lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en het verminderde vertrouwen van inwoners in de politiek.  Na de verkiezingen is door een werkgroep uit de gemeenteraad hard gewerkt aan een actieprogramma met hierin 14 actiepunten die ervoor moeten gaan zorgen dat het lokale bestuur op vernieuwende wijze aan de slag gaat met de versterking van de lokale democratie in onze gemeente.

Het actieprogramma moet ervoor zorgen dat het gemeentelijke bestuur meer in verbinding komt met haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het wil een lerende gemeente zijn en aan alle acties een Knoalster kleur geven.  Fractievoorzitter Harma Zwiers van Lokaal Betrokken is trots en enthousiast over het actieprogramma: “De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. We staan voor transparant bestuur en we vinden het belangrijk dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op voorhand mee kunnen denken en praten. Ook onze jongeren dienen betrokken te worden bij het lokaal bestuur. De actiepunten waar we nu mee aan de slag gaan zijn een grote stap voorwaarts in het versterken van de lokale democratie.”

Raadslid Simon Mulder zit namens Lokaal Betrokken in de werkgroep Actieprogramma versterken Lokale Democratie en vult aan: “De werkgroep heeft bewezen dat het mogelijk is om boven partijbelangen uit te stijgen en gezamenlijk te werken aan een positieve verandering. Het vergroten van de zichtbaarheid van onze gemeenteraad is van groot belang. Het vertrouwen in de politiek is laag en het goed betrekken van onze inwoners bij wat er in de gemeente speelt is erg belangrijk. Onze inwoners moeten weten wat er in de raad gebeurt, welke beslissingen worden genomen en hoe deze hun dagelijks leven beïnvloeden. Wat voor ons enorm waardevol is, is de samenwerking en de verbinding die we tot stand willen brengen tussen politiek, lokale media en het onderwijs. Dankzij de inzet van onze werkgroep zijn we op de goede weg om dit te realiseren.”

Jaarlijks wordt in de eerste raadsvergadering na het zomerreces gesproken over de stand van het actieprogramma.

Benieuwd naar het actieprogramma: Klik hier!