Vandaag werd bekend dat de provincie 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor een compacter en aantrekkelijker winkelcentrum in Stadskanaal, waarbij winkeliers en vastgoedpartijen bereid zijn mee te investeren in het centrum om zo de leegstand aan te pakken.

In totaal steekt de provincie Groningen voor bijna 4.6 miljoen euro in een leefbare omgeving.  Naast de subsidie voor het winkelcentrum van Stadskanaal heeft de provincie nog in 7 andere leefbaarheidsprojecten geïnvesteerd door de hele provincie.

Naast de provinciale subsidies investeren ook gemeenten en bedrijven, zodat de totale investeringen van de acht projecten zo’n 25 miljoen euro bedragen. Gedeputeerde Leefbaarheid, Eelco Eikenaar van de provincie Groningen zegt: ‘ Ik ben verheugd dat wij met het toekennen van subsidies aan acht projecten weer een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van een prettig woon- en leefklimaat in onze provincie. Gemeenten en andere partijen nemen het initiatief en wij dragen bij. Samen maken we stappen vooruit.’